Tehnična komisija

Starodobna vozila razvrščamo glede na njihovo originalnost, ohranjenost in pravilnost restavriranja vozila v tri kategorije. To delo opravljajo člani tehnične komisije – tehnični komisarji. Tehnična komisija Zveze SVS skrbi za izdelavo meril in pogojev za razvrščanje starodobnih vozil v kategorije, izvaja oglede vozil, izdaja izkaznice za vozila in vodi register izdanih izkaznic.

Tehnična komisija Zveze SVS izdaja izkaznice SVS in mednarodne izkaznice FIVA

Tehnični komisarji ocenjujejo vozila na podlagi »pravilnika zveze SVS o evidentiranju in ocenjevanju starodobnih vozil«. Vsako leto se tehnični komisarji vsaj enkrat zberejo na izobraževanju s strokovnimi predavanji, kjer dopolnjujejo svoja znanja in usklajujejo merila ocenjevanja starodobnih vozil.

Več informacij lahko dobite če pošljete elektronsko sporočilo na naslov tehnicnakomisija@zveza-svs.si

Vir: http://www.zveza-svs.si/izkaznice/tehnina-komisija.html

Oldtimer klub Dvotaktol

Oldtimer klub Dvotaktol združuje tako dvotaktna, štiritaktna kot tudi enosledna in dvosledna starodobna vozila.

Oceni delovanje kluba

Oceni delovanje kluba

© 2019 Dvotaktol. Vse pravice pridržane. Izdelava